× اخبار حاوی برچسب :

برنامه ششم

تعداد :1
رشد اعتیاد زنان 16 تا 30 ساله و گرایش آنها به 'گل' نگران کننده است

تهران - ایرنا - مدیرعامل موسسه دانش اعتیاد و روانشناسی (ایرسا) گفت: اعتیاد زنان در سنین 16 تا 30 سال و رشد شمار آنها بسیار نگران کننده است که به این مساله گرایش به ماده مخدر گل هم اضافه شده است.

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved