× اخبار حاوی برچسب :

روز شمار دفاع مقدس

تعداد :1
روزی که بازوی تبلیغاتی رژیم بعث عراق قطع شد

تهران - ایرنا - عملیات غرور آفرین فتح 5 منجر به از بین رفتن دکل فرستنده و گیرنده رادیو تلویزیونی شهر سلیمانیه عراق شد که با پخش و انتشار اخبار نادرست و دروغ به بازوی تبلیغاتی رژیم بعث مبدل شده بود.

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved