× اخبار حاوی برچسب :

ر يس جمهوري

تعداد :1
ابتکار:به هیچ عنوان نمی‌خواهیم به عقب برگردیم

تهران - ایرنا - معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهوری گفت: به هیچ عنوان نمی‌خواهیم به عقب برگردیم و از اول کارها را شروع کنیم؛ این سیاست معاونت است به همین دلیل هم بسیاری از برنامه ‌های دوران مولاوردی را بازنگری، تقویت و ادامه خواهیم داد.

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved