× اخبار حاوی برچسب :

زن مددجو

تعداد :1
آزادی ٨١ زن مددجوی زندان های تهران در نوروز

تهران - ایرنا - مدیرکل زندان های تهران گفت: ٨١ مددجوی زن زندان های استان تهران در ایام نوروز از حبس رهایی یافته و در کنار خانواده سر سفره هفت سین به استقبال بهار رفتند.

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved