× اخبار حاوی برچسب :

قطب جنوب

تعداد :2
حجم یخ‌های ذوب‌شده در قطب جنوب بیش از حد انتظار است

با توجه به اولین نقشه از بزرگترین جرم یخی زمین، هر ۲۰ سال میزان ذوب اجرام یخی در زیر آب‌های قطب جنوب دو برابر شده که به زودی می‌تواند سطح آب دریا را تا حجم زیادی افزایش دهد.

کاهش کریل‌ها حیات‌وحش در قطب جنوب را تهدید می‌کند

نتایج مطالعات حاکی از آن است که کاهش تعداد گونه جانوری کریل، حیات‌وحش در قطب جنوب را تهدید می‌کند.

http://niafam.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved