× اخبار حاوی برچسب :

قلعه گنج

تعداد :3
کاشت بذر امید درنخلستان‌های خشکیده/تحول در کشاورزی وصنعت قلعه گنج

قلعه گنج که روزگاری با ساربان‌ها و نخلستان‌های وسیع شناخته می‌شد، برای سال‌ها به فراموشی سپرده شده بود؛ حالا با اقدامات بنیاد مستضعفان، بذر امید در دل مردمان این دیار در حال جوانه زدن است.

قلعه گنج در مسیر توسعه/اقتصاد جنوب کشور در گروی پرورش بز مورسیا

قلعه گنج اززمانی که به عنوان شهر نمونه اقتصاد مقاومتی انتخاب شد،تحولات زیادی را شاهد بوده که راه اندازی دامپروی‌های مدرن وجایگزینی دام محلی با دام سازگار با محیط، از مهمترین این اقدامات است.

حل مشکل بی‌شناسنامه‌ها در جنوب کرمان/توسعه قلعه گنج شتاب می‌گیرد

با حل مشکل افراد فاقد شناسنامه در جنوب استان کرمان، اجرای طرح پایلوت اقتصاد مقاومتی از سوی بنیاد مستضعفان در شهرستان قلعه گنج، سرعت بیشتری می گیرد.

http://niafam.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved