× اخبار حاوی برچسب :

موافقت نامه

تعداد :1
موافقت نامه مشترک معاون رییس جمهوری با آموزش و پرورش امضا شد

تهران- ایرنا - موافقت نامه مشترک میان معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده با وزارت آموزش و پرورش امروز یکشنبه امضا شد.

http://niafam.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved