× اخبار حاوی برچسب :

موزه ها

تعداد :1
موزه ها به «گیت وی» تجهیز شود

تهران - ایرنا - فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی کشور گفت: برای تامین امنیت موزه ها، نصب دستگاه «گیت وی» را به دستگاه «ایکس ری» ترجیح می دهم.

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved