× اخبار حاوی برچسب :

نوربخش

تعداد :1
نوربخش: 21 هزار میلیارد ریال عیدی برای مستمری بگیران پیش بینی شده است

تهران - ایرنا - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: پیش بینی می شود امسال ٢١ هزار میلیارد ریال بابت عیدی مستمری بگیران این سازمان پرداخت شود.

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved