× اخبار حاوی برچسب :

وضعيت جوي

تعداد :1
وضعیت جوی تهران در اولین و دومین روز سال جدید

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی وضعیت جوی کشور را طی دو روز آینده تشریح کرد.

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved