× اخبار حاوی برچسب :

وظيفه عمومي

تعداد :1
فراخوان مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم

تهران -ایرنا -سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی تمام مشمولان کاردانی، دیپلم و زیردیپلم که برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم فروردین ماه سال 97 دریافت کرده اند را به خدمت سربازی فراخواند.

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved