× اخبار حاوی برچسب :

يونيسف

تعداد :1
تلاش فعالان مدنی برای حمایت از کودکان بزه دیده

تهران - ایرنا - گسترش چتر حمایتی از کودکان بزه دیده یا در معرض بزه، بخشی از تلاش این روزهای فعالان مدنی است که تلاش می کنند با یافتن راه حل های قانونی، این آسیب اجتماعی را به حداقل ممکن برسانند.

http://niafam.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved