برنامه‌ای برای جذب محیط بان خانم نداریمبرنامه‌ای برای جذب محیط بان خانم نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده یگان محیط زیست گفت: با توجه به شایعات به وجود آمده درباره جذب محیط بان زن و شرایط سخت شغل محیط بانی و اینکه شرایط بدی چون دوری از خانه را دارد از طرفی مگر ما شکارچی زن داشته‌ایم که محیط بان زن بخواهیم؟

سرهنگ محبت خانی اظهار داشت: با توجه به شایعات به وجود آمده درباره جذب محیط بان زن و شرایط سخت شغل محیط بانی و اینکه شرایط بدی چون دوری از خانه را دارد از طرفی مگر ما شکارچی زن داشته‌ایم که محیط بان زن بخواهیم؟
او با بیان پیشنهاد پوشش کارشناسان آموزش در مدارس دخترانه ادامه داد: برخی از رسانه‌ها از صحبت‌های من برداشت نادرست داشته‌اند اما لازم می‌دانم که یک بار دیگر به طور شفاف بگویم که ما فقط در طرح «یک ساعت با محیط بان» در مدارس دخترانه از کارشناسان خانم با لباس محیط بانی به طور نمادین استفاده کنیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست: در پایان با اشاره به جذب ۳۰۰ محیط بان درسال جاری گفت: ما در طول ده سال آینده جذب نیروی محیط بان خواهیم داشت و تا زمانی که تعداد محیط بانان، دو برابر وضع کنونی شود این روند، ادامه دارد.