معاون بهزیستی: نیمی از خانواده های کودکان بهزیستی صلاحیت حضانت ندارندمعاون بهزیستی: نیمی از خانواده های کودکان بهزیستی صلاحیت حضانت ندارند

حبیب الله مسعودی فرید روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تعدادی از کودکانی که وارد سیستم بهزیستی می شوند، کودکان و نوزادان تحت تاثیر مواد مخدر هستند.
وی ادامه داد: به طورمثال طی 6 ماه در سال گذشته، 820 کودک و نوزادی که تحت تاثیر مواد مخدر بودند، تحویل مراکز بهزیستی شدند. این کودکان و نوزادان یا از مادر دارای اعتیاد به دنیا آمده بودند یا به دلایل دیگر تحت تاثیر مواد قرار گرفته بودند.
مسعودی فرید گف: از 820 کودک تحت تاثیر مواد مخدر که به بهزیستی تحویل شد، 60 تا 70 درصد آن ها نوزاد بودند.
معاون اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: کودکان تحت تاثیر مواد مخدر هنگامی که می خواهند وارد مراکز بهزیستی شوند، ابتدا باید سم زدایی آن ها در نظام سلامت، انجام و بعد از آن بررسی های مددکاری آغاز شود.
مسعودی فرید افزود: در بسیاری از مواقع در همان ابتدا مددکاری بیمارستان اقداماتی برای کودکان تحت تاثیر مواد انجام می دهد.
وی ادامه داد: سیاست ما این است که اگر خانواده سببی یا نسبی صلاحیت داشته باشد کودک به داخل خانواده بازگردد اما اگر خانواده صلاحیت نگهداری کودکان را نداشته باشند کودکان وارد سیستم بهزیستی شوند.
اجتمام**9185

تاریخ خبر : 1398/01/26 - 12:36
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی
http://niafam.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved