رفع بیسوادی سالانه ۱۲۰۰ نفر در هر منطقه تهرانرفع بیسوادی سالانه ۱۲۰۰ نفر در هر منطقه تهران

در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی استان تهران مصوب شد تا سالانه ۱۲۰۰ نفر بیسواد به طور متوسط در مناطق ۱۹ گانه تهران باسواد شوند و کمیته شهرستانی نیز در جهت رفع بیسوادی ۱۶۲ هزار بیسواد در ۱۴ شهرستان استان تهران اقدام کند.

به گزارش ایسنا، در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی موضوع بررسی وضعیت و آمار تعداد بیسوادان استان تهران در دستور کار قرار گرفت. براساس آمار ارائه شده ۹۰ هزار نفر در شهر تهران و ۱۶۲ هزار نفر در ۱۴ شهرستان استان تهران بیسواد هستند.

استاندار تهران با بیان اینکه وظیفه داریم مردم را در سوادآموزی یاری کنیم، گفت: هر اقدامی که در جهت کاهش تعداد بیسوادان و حذف بیسوادی لازم است با محوریت آموزش و پرورش باید در دستور کار قرار بگیرد.

مقیمی ادامه داد: طی یک برنامه‌ریزی با همکاری دستگاه‌هایی همچون آموزش و پرورش،کمیته امداد،بهزیستی،سازمان زندان‌ها،شهرداری،شورای شهر و با برنامه ریزی فرمانداری‌ها،بخشداری‌ها و دهیاری‌ها در استان تهران باید در جهت ریشه کن کردن بیسوادی اقدام کرد.

وی بر نقش مهم صدا و سیما در ترویج سوادآموزی نیز تاکید کرد.

براساس دستور استاندار در این جلسه مقرر شد، آموزش  تعداد ۹۰ هزار بیسواد شهر تهران با همکاری شهرداری در دستور کار قرار بگیرد که طبق آن سهم مناطق ۱۹ گانه تهران طی چهارسال به طور متوسط حدود ۱۲۰۰ بیسواد است که در جهت سوادآموزی این گروه اقدام شود.

همچنین مقرر شد با همکاری دستگاه‌های استانی وضعیت اشتغال و زندگی هریک از بیسوادان در شهر تهران مشخص شود تا متناسب با آن هریک از دستگاه‌های بهزیستی،شهرداری،کمیته امدادو سایر بخش ها برای ریشه کن کردن بیسوادی اقدام کنند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، در این جلسه مقرر شد کمیته‌ای متشکل از شهردارمنطقه،مدیر آموزش و پرورش منطقه،معاون فرماندار،معاون نهضت سوادآموزی،اداره کار،بهزیستی،کمیته امداد امام(ره) در شهر تهران تشکیل شود و هر سه ماه یک بار گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای آموزش بیسوادان برای شورا ارسال شود. همچنین با دستور استاندار مصوب شد این کمیته در برش شهرستانی نیز در هریک از ۱۴ شهرستان استان به جز تهران و شمیرانات تشکیل شود تا در جهت رفع بیسوادی در میان ۱۶۲ هزار نفر در ۱۴ شهرستان استان اقدام شود  تا پایان دولت دوازدهم بتوان ۲۵۲ هزار بیسواد در استان تهران را از چرخه بیسوادی خارج کرد.


تاریخ خبر : 1396/09/18 - 6:29
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
http://niafam.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved