تحریم ها کودکان سیل زده را از کمک های بین المللی محروم کردتحریم ها کودکان سیل زده را از کمک های بین المللی محروم کرد

به گزارش ایرنا، محمود عباسی در نامه ای به رناته وینتر، درخواست کرده است تا به عنوان رئیس کمیته حقوق کودک، اثر تحریم های یک جانبه دولت ایالات متحده آمریکا دایر بر نقض حقوق کودکان ایرانی در دسترسی فوری به کمک های بشردوستانه بین المللی در سیل را مورد توجه جدی قرار دهد.
وی افزود: با وجود نیاز جدی و فوری آسیب دیدگان سیل در ایران به کمک های بشردوستانه، اعمال تحریم های یک جانبه و غیرقانونی دولت ایالات متحده آمریکا که صریحاً مغایر قطع نامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است، باعث شد تا ارسال اینگونه کمک ها به جمهوری اسلامی ایران مختل شده و با مانع جدی روبرو شود.
عباسی خاطرنشان کرد: ایران به عنوان یکی از کشورهای فعال در زمینه حقوق بشردوستانه در وضعیت های آسیب زای ناشی از بلایای طبیعی همواره در چنین موقعیت هایی از طریق جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران پیشگام در کمک رسانی دولتی و مردمی به دیگر کشورها به ویژه کشورهای همسایه بوده است.
وی در این نامه اظهار داشت: طی ماه های گذشته، بروز حادثه طبیعی سیل در بخش وسیعی از ایران به ویژه در استان های گلستان، خوزستان و لرستان، آثار ویرانگری را در پی داشته که طیف گسترده ای از شهروندان ایرانی به ویژه زنان و کودکان را تحت تأثیر منفی قرار داده است. طبیعی است که در چنین وضعیتی با وجود تلاش های همه جانبه دولت، نیاز به دریافت کمک های بشر دوستانه بین المللی نیز امری حیاتی است.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری با اشاره به بند دوم ماده یک میثاق حقوق مدنی و سیاسی گفت: هیچ ملتی را نمی توان از وسایل بقاء خود محروم ساخت همچنین اصول راهنمای مربوط به حق کمک بشر دوستانه مصوب 1993، هر انسانی را ذی حق ددر بهره مندی از کمک های بشردوستانه دانسته است تا احترام به حق حیات و سلامت در موارد اضطراری تضمین شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تصریح کرد: کودکان سرزمین من علاوه بر رنج ناشی از سیل، زخم خورده جنایات دولتی طغیانگر در عرصه بین المللی هستند که با تحریم های یکجانبه و نامشروع، موازین بین المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی را نقض کرده و مانع از دسترسی کودکان قربانی سیل به غذا و دارو شده است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ابراز امیدواری کرد، در آستانه سی امین سالگرد کنوانسیون حقوق کودک، در راستای تضمین حقوق درج شده در این معاهده، همکاری های بین المللی از گزند یکجانبه گرایی ها دولتی که به کنوانسیون حقوق کودک نپیوسته، مصون بماند.
اجتمام*3229*1834

تاریخ خبر : 1398/03/01 - 16:9
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved