تضعیف اعتبار اسناد رسمی به مصلحت جامعه نیستتضعیف اعتبار اسناد رسمی به مصلحت جامعه نیست

به گزارش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ذبیح اله خدائیان روز چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای عالی سردفتری افزود: سند رسمی برای ایجاد آرامش و امنیت و اعتباربخشی به عقود و قراردادها در جامعه ایجاد شده است و بنابر تأکیدهای رئیس قوه قضائیه باید هرچه بیشتر در جهت ترویج و تحکیم آن اقدام کرد.
وی با اشاره به اهمیت کار دفاتر اسناد رسمی در تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سلامت و موفقیت این دو مجموعه به هم گره خورده است و سازمان ثبت وظیفه دارد این شبکه بزرگ حقوقی را حمایت، هدایت و نظارت کند.
معاون رئیس قوه قضائیه، فرهنگ سازی و پژوهش های حقوقی و فقهی در زمینه اهمیت و اعتبار اسناد رسمی همچنین ترویج آن در جامعه با همکاری حوزه، دانشگاه و رسانه را از وظایف مهم شورای عالی سردفتری و کانون های سردفتران و دفتریاران استانی برشمرد.
وی اظهار داشت: شکی نیست که زمان زیادی از تصویب قوانین ثبتی و سردفتری همچنین دستورالعمل ها و آئین نامه های این بخش گذشته است و باید این موارد با کار کارشناسی و پژوهش، مطابق با شرایط روز مورد تجدیدنظر و به روزرسانی قرار گیرند.
خدائیان الکترونیکی شدن فرآیندهای ثبتی را اقدامی متناسب با نیازهای امروز و آتی جامعه عنوان کرد و افزود: سازمان ثبت آمادگی دارد با تعامل و همفکری شورای عالی سردفتری کاستی های موجود در سامانه ثبت آنی و سایر سامانه های الکترونیکی ثبتی را شناسایی و در جهت ارتقا و بهبود آن تلاش کند.
اجتمام*3229*1834

تاریخ خبر : 1398/03/01 - 14:39
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved