۲ واحد صنعتی آلاینده در دزفول تعطیل شدند۲ واحد صنعتی آلاینده در دزفول تعطیل شدند

مصطفی استاد چینی گر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو واحد صنعتی آلاینده که موجب ایجاد آلودگی هوا در مجتمع صنعتی شماره یک دزفول می‌شدند، با شکایت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و دستور قضائی تعطیل شدند.

وی با بیان اینکه ایجاد هرگونه آلودگی هوا وفق قانون هوای پاک ناشی از هرگونه فعالیت ممنوع و غیر قانونی است، افزود: کلیه کارخانجات، کارگاه‌های تولیدی و خدماتی موظف هستند با نصب سیستم‌ها و تجهیزات کنترلی نظیر فیلترها، نسبت به کنترل آلودگی و جلوگیری از ایجاد آلودگی هوا اقدام کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست دزفول تصریح کرد: در غیر این صورت از فعالیت آن‌ها در راستای جلوگیری از تهدید سلامت شهروندان ممانعت به عمل خواهد آمد.