بازداشت متهم پرونده پس از اتمام دادگاهبازداشت متهم پرونده پس از اتمام دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، قاضی موحد از تغییر قرار یکی از متهمان این پرونده خبر داد و گفت: قرار فعلی مرتضی فلاح اشتری نامناسب است.

وی افزود: پس از پایان دادگاه، ماموران وی را به زندان منتقل خواهند کرد.