بهره گیری از حیات شبانه ضرورت کلانشهرها/تامین امنیت حیات شبانه نیازمند تعامل با ناجاستبهره گیری از حیات شبانه ضرورت کلانشهرها/تامین امنیت حیات شبانه نیازمند تعامل با ناجاست

یک کارشناس شهری با اشاره به اینکه می توان در برخی مناطق شهر با استفاده از حیات شبانه شغل و درآمد برای افراد ایجاد کرد، گفت: بهره گیری از حیات شبانه ضرورت کلانشهرها است.

علی نوذرپور در گفتوگو با ایسنا، گفت: یکی از موضوعاتی که می شد در این دوره مدیریت شهری دنبال کرد و به نتیجه رساند موضوع حیات شبانه بود که شورا و شهرداری آغاز خوبی داشتند اما ادامه پیدا نکرد.

وی ادامه داد: در حوزه زیست شبانه شهری کارهای خوبی آغاز شد که می توانست حیات شهری را به شهر برگرداند و شغل و درآمد برای جوانان فراهم کند.

این کارشناس شهری افزود: بهره گیری از زیست شبانه یعنی بخشی از بافت شهری که در شب بی دفاع می شود و می توان به حیات و زندگی برگرداند و در منطقه 22 به صورت ازمایشی این کار در دو نقطه انجام شد و تجربه ای موفق بود و بازخوردهای مناسبی هم داشت؛ البته فعلا برداشته شده تا دستورالعمل مناسب از سوی شورای شهر تهران ابلاغ شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

وی اظهار کرد: قطعا دنبال کردن موضوع زیست شبانه موضوعی است که در ادامه باید شورا به آن ورود پیدا کند؛ بی تردید با رفع ابهام از موضوع زیست شبانه برای دستگاه های مرتبط در حوزه امنیت و... می توان در فضای تعاملی مسئله را حل و فصل کرد و به نتیجه رساند.


به گفته نوذرپور، قطعا منظور از زیست شبانه این نیست که کل شهر تهران در قالب حیات شبانه بیدار بمانند بلکه تنها درصدی که فراغت خود را در شب تعریف کرده اند بتوانند از این ساعات به شکلی درست و منطقی بهره بگیرند.

وی تاکید کرد: قطعا بهره گیری از حیات شبانه جزو ضرورت های کلانشهرها محسوب می شود و در تاریخ شهرهای داخل کشور نیز تجربه هایی همچون ایام ماه مبارک رمضان و محرم را داریم که تا پاسی از شب مراسم این ماه ها برگزار می شود و از ساعات شب بهره گرفته می شود؛ لذا این موضوع از الزامات شهرهای بزرگ قلمداد می شود.

این کارشناس شهری با تاکید بر لزوم استفاده از تجربه سایر کشورها و کلانشهرهای پرجمعیت در حوزه زیست شبانه، افزود: می توان بر اساس چارچوب های دینی، اجتماعی و فرهنگی و بهره گیری از تجربه سایر کشورها و مطالعات انجام شده ویژه شهر تهران، در مسیر تحقق بهره گیری از حیات شبانه حرکت کرد و در همین قالب نیز می توان برای بسیاری جوانان شغل فراهم کرد.

 وی در پایان یادآور شد: این کار نیازمند تعامل با نیروی انتظامی برای تامین امنیت است ولی با ایجاد فضای تعاملی و رفع ابهام ها این ضرورت قابل اجرا است.


تاریخ خبر : 1399/04/26 - 11:27
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved