تایر خودرو منبع مهم آلودگی میکروپلاستیک‌ در آب‌های جهانتایر خودرو منبع مهم آلودگی میکروپلاستیک‌ در آب‌های جهان

نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که تایر خودرو منبع اصلی میکروپلاستیک‌ها در اقیانوس‌ها به حساب می آید.

به گزارش ایسنا، بررسی ها حاکی از آن است که هر سال بیش از ۲۰۰ هزار تن ذرات پلاستیکی ریز از جاده ها به سمت اقیانوس ها روانه می شود. همچنین میکروپلاستیک های موجود در هوا و قابل انتقال از طریق باد، منبع مهم‌تری برای آلوده کردن اقیانوس ها در مقایسه با رودخانه ها هستند.

در این بررسی بر ذرات ریز تولید شده توسط تایر خودرو و لنت ترمز و آلودگی اقیانوس ها تمرکز شده است. برآوردها حاکی از آن است که هر سال ۵۵۰ هزار تن ذرات کوچکتر از ۰.۰۱ میلی متر رسوب می شود که تقریبا نیمی از آنها روانه اقیانوس ها می شوند.

آلودگی میکروپلاستیک ها، کل کره زمین از برف های قطبی و منطقه آلپ تا عمیق ترین نقاط اقیانوس ها را آلوده کرده است. این ذرات می توانند مواد شیمیایی سمی و میکروب های مضر را در خود نگه دارند که به برخی موجودات دریایی آسیب وارد می کند.

همچنین بشر با مصرف آب و مواد غذایی، این مواد را به بدن وارد و آنها را تنفس می کند اما تاثیر این مواد بر سلامت انسان به درستی مورد بررسی قرار نگرفته است.

مطالعاتی که پیش از این انجام گرفته نشان می دهد ذرات میکروپلاستیک می توانند در سراسر نقاط جهان حرکت کنند.

در این بررسی مشخص شد که جاده ها منبع بسیار حائز اهمیتی از میکروپلاستیک ها به مناطق دوردست از جمله اقیانوس ها به حساب می آیند.

به گزارش روزنامه گاردین، محققان موسسه تحقیقات هوا در نروژ اظهار داشتند: یک تایر در طول عمر خود چهار کیلوگرم از وزن خود را از دست می دهد که در مقایسه با پارچه که الیاف آن به طور معمول در رودخانه ها پیدا می شود حجم قابل توجهی از پلاستیک است.


تاریخ خبر : 1399/04/25 - 17:7
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

برچسب ها

اقیانوس  آلودگي  تایر_خودرو  

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved