تندگویان: کمترین بودجه حوزه جوانان مربوط به معاونت جوانان استتندگویان: کمترین بودجه حوزه جوانان مربوط به معاونت جوانان است

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با انتقاد از اینکه نهادهای مختلفی در حوزه جوانان بودجه مستقل دارند و کمترین اعتبار به معاونت جوانان داده می شود، گفت: این در حالی است که این معاونت هیچ نظارتی بر عملکرد بودجه جوانان در دستگاه‌های دیگر ندارد و این مساله عدم هماهنگی بودجه ای در حوزه جوانان به وجود آورده است.

به گزارش ایسنا، محمدمهدی تندگویان در دیدار با نخبگان اجتماعی و نمایندگان سازمانهای مردم نهاد یزد با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش به جوانان افزود: با گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی خیلی دیر است که از تغییر نگرش به جوانان سخن بگوییم. جوانان به وجود آورنده و حافظ انقلاب در جنگ تحمیلی بودند.
وی با بیان اینکه یک دوره طلایی را در به کارگیری جوانان در عرصه های مدیریتی از دست داده ایم، تصریح کرد: اما امروز شعار جوانگرایی در کشور در حال تبدیل به عملکرد شده است. با این وجود هنوز برخی مسئولان در خصوص آسیبهای اجتماعی نوپدید و جوانان آگاهی لازم را ندارند.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از جوانان در برون سپاری وظایف دولت، خاطرنشان کرد: اطمینان دارم دولت روزی مجبور خواهد بود برای برون سپاری وظایفش سر میز مذاکره با جوانان بنشیند.
تندگویان با تاکید بر شکل گیری مجمع ملی سازمانهای مردم نهاد تصریح کرد: اگر این نهاد با قوت شکل بگیرد، با رفت و آمد دولتها تغییری در نوع نگاه به سمنها به وجود نمی آید.
معاون ساماندهی امور جوانان با تاکید بر اینکه باید تمرکز خانه‌های جوان در شهرستان‌ها پیگیری شود و همه شهرستانها دارای خانه جوان شوند، ادامه داد: باید درصدی از تبلیغات محیطی در شهرها به تبلیغات تشکلهای اجتماعی اختصاص یابد که این موضوع در ستاد ملی ساماندهی امور جوانان به تصویب خواهد رسید.


تاریخ خبر : 1396/10/21 - 3:54
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
http://niafam.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved