حق مهدکودک به زنان شاغل در آموزش و پرورش پرداخت می شودحق مهدکودک به زنان شاغل در آموزش و پرورش پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرحناز مینایی‌پور مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش گفت: در حال حاضر هفت هزار نفر از زنان شاغل به کار در وزارت آموزش و پرورش که دارای فرزند خردسال، برای دریافت حق مهد کودک، به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند و در برخی از استان‌ها، دیوان عدالت اداری مدیران کل آموزش و پرورش را ملزم به پرداخت حق مهدکودک کرده است.

مینایی پور گفت: در بودجه آموزش و پرورش اعتباری از سوی برنامه و بودجه برای پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل در این وزارت خانه دیده نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش تعداد آرای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، پرداخت حق مهدکودک به زنان شاغل در وزارت آموزش در هیات عمومی دیوان بررسی و مصوب شد، تا سازمان برنامه و بودجه مکلف شود اعتبار لازم را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد و این وزارتخانه نسبت به پرداخت حق مهدکودک زنان شاغل دارای فرزند خردسال اقدام کند.

مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه این مصوبه به نفع آموزش و پرورش و مادران شاغل در این وزارتخانه است، گفت: مصوبه هیات عمومی دیوان عدالت اداری باید به دولت ابلاغ شود و پس از تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت آن به مادران شاغل اقدام شود.

مینایی پور بیان کرد: تعداد زنان شاغل در آموزش وپرورش از بسیاری دستگاه‌ها بیشتر است و برخورداری این زنان از این حق سبب برقراری عدالت خواهد شد و از تبعیض بین کارمندان آموزش و پرورش با سایر کارمندان کاسته خواهد شد.


تاریخ خبر : 1396/10/25 - 23:35
منبع : خبرگزاری مهر
http://niafam.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved