خشونت خانگی با بالا رفتن تحصیل زنان کاهش می یابدخشونت خانگی با بالا رفتن تحصیل زنان کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار ایرنا ، مروئه وامقی روز دوشنبه در دومین روز از هشتمین همایش سلامت روان و رسانه با موضوع همسرآزاری افزود: خشونت علیه زنان یک مشکل جهانی است بطوریکه براساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، 35 درصد زنان جهان ، خشونت جسمی یا جنسی را تجربه می کنند و براساس نتایج مطالعات ، خشونت خانگی در ایران رتبه هجدهم را بین مشکلات کشور دارد و چهاردهمین آسیب اجتماعی عمده کشور است؛ در تمام این مطالعات منظور از خشونت خانگی ، خشونت شوهر نسبت به زن بوده است.
وی خاطرنشان کرد: بیشتر این مطالعات در تهران انجام شده است و جمعیت هدف نیز زنان بوده اند و فقط 10 درصد مطالعات هم زنان و هم مردان را در برمی گرفته است؛ همچنین فقط چهار درصد مطالعات ، فقط مردان را بررسی کرده است.
وی اضافه کرد: شیوع خشونت جسمی در مطالعات مختلف بین هفت تا 91 درصد گزارش شده است که طیف گسترده ای است و می توان گفت که اغلب مطالعات ، شیوع بیش از 30 درصد را گزارش می دهند.
وامقی گفت: سیلی زدن ، هل دادن ، کتک زدن با دست و مشت و لگد ، بیشترین مصادیق همسرآزاری است و در مورد خفه کردن و سوزاندن ، گزارش کمتری شده است.

**فحاشی بیشترین شیوع آزار روانی زنان را دارد
رئیس مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی اظهار کرد: در مورد آزار روانی و عاطفی شیوع آن بین 25 تا 93 درصد گزارش شده که مصادیق آن فحاشی ، داد زدن ، تحقیر، بدبینی ، کنترل رفت و آمد و ممانعت از خروج است و بیشترین شیوع را فحاشی و داد زدن داشته است.
وامقی افزود: آزار جنسی نیز هفت تا 90 درصد گزارش شده است که قطع رابطه جنسی ، رابطه جنسی با زور، عدم رضایت زن از رابطه جنسی و رابطه جنسی با روش های نامطلوب از مصادیق آن است. شایع ترین آزار جنسی نیز برقراری رابطه جنسی بدون رضایت زن است.
وی گفت: مطالعات ، شیوع خشونت های اقتصادی را سه تا 35 درصد گزارش داده است که مصادیق آن شامل عدم مشارکت در تصمیم گیری اقتصادی ، سخت گیری در خرجی دادن ، زور کردن زن برای فروش اموالش و دخل و تصرف در اموال زن است.37 مطالعه نیز شیوع 1.2 تا 57 درصدی خشونت علیه زنان باردار را گزارش دادند .

**زنان خانه دار بیشتر در معرض خشونت خانگی هستند
رئیس مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی گفت: رابطه معناداری بین افزایش سن و بروز خشونت گزارش شده و هرچه سن بالاتر می رود خشونت خانگی نیز بیشتر می شود.
وامقی تصریح کرد: به نظر می رسد خشونت خانگی بین زنان خانه دار بیشتر است و مردان بیکار نیز بیشتر دست به خشونت خانگی می زنند .
وی افزود: هرچه وضعیت اقتصادی و درآمد خانواده بالاتر است وقوع خشونت خانگی کمتر است. اعتیاد و الکل نیز ارتباط مستقیمی با وقوع خشونت خانگی دارند.

**خشونت خانگی می تواند منجر به خودکشی زن شود
رئیس مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی اظهار کرد: خشونت های خانگی براساس مطالعات انجام شده پیامدهایی مانند اقدام به خودکشی ، اضطراب و پایین آمدن اعتماد به نفس دارد.
وامقی تصریح کرد: نه تنها زنان که کودکانی که با وقوع خشونت مواجهه می شوند حتی اگر بطور مستقیم مورد خشونت قرار نگیرند ، تحت تاثیر قرار می گیرند و خشونت خانگی ، پیامدهای رفتاری و خلقی در کودکان ایجاد می کند که شیوع آن بین 22 تا 70 درصد گزارش شده است.
به گفته وی، شایع ترین پیامد خشونت خانگی در زنان باردار نیز پارگی زودرس پرده های جنین است .

**شیوع کلی خشونت خانگی در ایران
رئیس مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی گفت: براساس مطالعه ای که 59 مطالعه را در سال 2013 در ایران بررسی کرد ، شیوع کلی خشونت در ایران حدود 48 درصد تخمین زده شده که 53 درصد آن مربوط به خشونت روانی و عاطفی ، 31 درصد مربوط به خشونت جنسی ، 35 درصد مربوط به خشونت فیزیکی و 23 درصد مربوط به خشونت اقتصادی بوده است .
وامقی افزود: بررسی 30 مطالعه در سال 2000 تا 2014 در ایران نیز نشان می دهد بیشترین خشونت خانگی در غرب کشور گزارش شده است.
اجتمام**9185**1776
خبرنگار: سادات حسینی خواه ** انتشار: لیلا خطیب زاده

تاریخ خبر : 1396/11/02 - 6:38
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved