عزم جدی برای مستندسازی املاک آموزش و پرورشعزم جدی برای مستندسازی املاک آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نجفی در خصوص نحوه اجرای راهکار ۶-۲۰سند تحول بنیادین گفت: برای اجرای این راهکار که به طور مشخص به بهینه سازی و بهره برداری از منابع مادی و فیزیکی و تبدیل به احسن کردن آنها و طراحی سایت استاندارهای مصرف پیشگیری از اسراف و تبذیر اشاره دارد در حوزه معاونت حقوقی و امور مجلس دو برنامه پیش بینی شده است که اول شامل مستندسازی املاک آموزش و پرورش و دوم تعیین تکلیف املاک قلع و قمعی است .

وی با اشاره به ضرورت تأمین اعتبار مورد نیاز برای اجرای این دو برنامه گفت: این معاونت منتظر تأمین اعتبار ننشسته و در حال حاضر با وجود تخصیص نیافتن اعتبار مورد نیاز توانسته است از محل اعتبارات جاری تا۳۰ درصد از این دو برنامه را پیش ببرد.

وی در خصوص فرایند اجرای برنامه ها خاطر نشان ساخت: شناسایی املاک بدون سند و اقدام برای تحصیل سند، ‌محصور سازی املاک و رفع موانع از اقداماتی است که به ویژه در ادارات کل آموزش و پرورش استان ها در حال پیگیری است .

نجفی یادآور شد: در حال حاضر از ۹۸ هزار و ۸۲۰ ملک آموزش و پرورش کشور، بالغ بر۴۶ هزار ملک مستندسازی و تحصیل سند گردیده است و بخشی از این اسناد تک برگی شده اند.


تاریخ خبر : 1396/09/20 - 1:57
منبع : خبرگزاری مهر
http://niafam.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved