از انتصابات خود پشیمان نیستم / نقدها و تخریب‌ها جزئی از اصول تن دادن به خدمت استاز انتصابات خود پشیمان نیستم / نقدها و تخریب‌ها جزئی از اصول تن دادن به خدمت است

سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه یاد گرفته‌ام منافع ملی را باید بر منافع گروهی و جناحی مقدم بدانم عنوان کرد: به همین خاطر بسیاری اصلاح طلبان که بدرستی من را از جنس خود می‌دانند، رنجیدند اما در انتصاب‌ها بر اساس صلاحیت‌ها عمل کردم و اصلا پشیمان نیستم.

به گزارش ایسنا، محمود مهرمحمدی در آیین تکریم و تودیعش از دانشگاه فرهنگیان، با اشاره به جمله معروف رنه دکارت مبنی بر اینکه  «من می اندیشم، پس هستم» گفت: بنده نیز یاد می‌گیرم، پس هستم. وجه بیان این فراز از این دانشمند در آن است که یک دوره یادگیری را در این دانشگاه پشت سر گذاشتم که تجربه بسیار غنی بود.

وی افزود: در این مدت یادگرفته ام که تربیت معلم نیاز به یک دانشگاه به عنوان عقل منفصل دارد و باید قدر آن را دانست. اگر به تجربه یکصد ساله تربیت معلم در کشور نگاهی بیاندازیم، در می یابیم اتفاق برحسته‌ای در این دوره ها رخ نداده زیرا تربیت معلم در درون دانشگاه جامع بوده و از دایره توجه بیرون افتاده است. کما اینکه با تغییر نام دانشگاه تربیت معلم به دانشگاه خوارزمی شاهد این امر بودیم.

سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه یاد گرفته‌ام که تربیت شایسته معلمان ابعاد و اضلاع مختلفی دارد گفت: توانمندی در تدریس کتاب درسی تنها چیزی نیست که از انسان یک معلم شایسته می سازد. تبدیل یک نامعلم دانشمند به یک معلم ارزشمند کاری است کارستان که داشتن نقشه‌ای دقیق و همه جانبه از شایستگی‌ها لازمه آن است.

مهرمحمدی ادامه داد: یاد گرفته‌ام که باید در روند مدیریت نیروی انسانی و تربیت حجم نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از ظرفیت سایر دانشگاه ها هم استفاده کنیم و توسعه دانشگاه را برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش تدارک ببینیم. همچنین یاد گرفته‌ام  شیوه تربیت معلم برای دوره های مختلف متفاوت است و دوره ابتدایی با متوسطه قطعا متفاوت است که در برنامه راهبردی دانشگاه آمده است.

وی با بیان اینکه یاد گرفته ام دانشگاه فرهنگیان می تواند در تحقق ایده تربیت معلم با کیفیت نماد پیوستگی ظرفیت‌های فاخر ملی بر مدار تربیت معلم باشد عنوان کرد: مدیریت در دانشگاه فرهنگیان به اندازه مدیریت وزارتخانه دشوار و حساس است. به مزاح بگویم پیشنهادم این است همانطور که وزیر باید دارای سابقه معاونت باشد، خوب است پیش نیاز وزارت، ریاست دانشگاه فرهنگیان هم باشد.

سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان افزود: یاد گرفته‌ام مدل اجرایی دانشگاه فرهنگیان نیازمند بازنگری است و پاسخگویی به نیاز منابع انسانی آموزش و پرورش هرگز توجیه کننده آن نیست که شعب دانشگاه فرهنگیان را در سراسر کشور دایر کنیم. معنای  تحقق عدالت آموزشی این نیست که امکانات تربیت معلم را نیز به یک میزان در همه جا دایر کنیم و این ظلم به تربیت معلم با کیفیت است.

مهرمحمدی ادامه داد: یاد گرفته‌ام برای نو معلمان باید حساب ویژه باز شود وگرنه همه رشته های دانشگاه پنبه خواهد شد. یکی از ماموریت‌های جدی دانشگاه باید تمرکز بر  پدیده نومعلمی باشد.

وی با اشاره به اینکه یاد گرفته‌ام منافع ملی را باید بر منافع گروهی و جناحی مقدم بدانم عنوان کرد: به همین خاطر بسیاری اصلاح طلبان که بدرستی من را از جنس خود می‌دانند، رنجیدند اما در انتصاب ها بر اساس صلاحیت ها عمل کردم و اصلا پشیمان نیستم.  بنده یاد گرفته‌ام نقدها و تخریب ها را جزئی از اصول تن دادن به خدمت و پذیرش مسؤولیت تلقی کنم.

 سرپرست سابق دانشگاه فرهنگیان افزود:  ممکن است برخی بگویند در این چهارسال نقش بازی می‌کردی، اما از همه کسانی که در این چهار سال برای ارتقای دانشگاه فرهنگیان تلاش کردند قدردانی می‌کنم.تاریخ خبر : 1396/09/20 - 5:10
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
http://niafam.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved