پیگیر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستمپیگیر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار در شبکه اجتماعی خود تاکید کرد: با جدیت پیگیر  لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت هستم.

وی با اشاره به پیگیری های انجام شده در این زمینه ادامه داد: طی روزهای اخیر با سران سه قوه و مقامات مسئول برای تسریع در تصویب، رایزنی داشته ام.


تاریخ خبر : 1397/01/23 - 23:20
منبع : خبرگزاری مهر

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved