بروز مشکلات اجتماعی با بی توجهی به سبک زندگی ایرانی اسلامیبروز مشکلات اجتماعی با بی توجهی به سبک زندگی ایرانی اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین میرعبدالباقی گفت: عدم شناخت جامعه و الگو برداری نامناسب و گرایش غرب گرایانه در صنعت طراحی سایت و مبلمان موجب برهم خوردن آرامش و بروز مشکلات روحی روانی در منازل و به تبع آن در جامعه شده است.

این کارآفرین ادامه داد: استفاده صحیح و مناسب از رنگ ، طرح ، ایده در دکوراسیون بقدری قابل اهمیت است و مورد توجه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان باید باشد که در ذائقه و سبک زندگی تاثیر بگذارد، در همین راستا توصیه می شود معماران بالاخص طراحان مبلمان می بایست در آثار تولیدی خود فضایی را بوجود بیاورند که مردم را از فرهنگشان و سنت هایشان دور نکنند، بطور مثال متاسفانه همین فرهنگ غلط فنک شویی که توسط کشورهای بیگانه با اهداف برهم زدن نظم جامعه و بوجود آوردن نا بهنجاری برای مردم پایه گذاری نامناسب شده است می بایست در قالب طراحی سایت معماری ایرانی اسلامی جایگزین شود.