آوای سرداران شهید از پلاک هشت رادیو ایرانآوای سرداران شهید از پلاک هشت رادیو ایران

به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا از رادیو ایران، برنامه «پلاک هشت» روزانه به مدت 30 دقیقه به طرح مباحث متنوعی از جمله تاریخ دفاع مقدس، دستاوردهای دفاعی، رویدادهای فرهنگی و تشریح پایه های اقتدار ایران می پردازد.
تاکنون صدای سردارانی همچون شهید محمدرضا دستواره، شهیدان باکری، مصطفی چمران، احمد کاظمی، حسن باقری، محمود کاوه، حاج حمید عبدالوهاب، مرتضی صفاری و محمد شهبازی در این برنامه ارائه شده است.
برنامه «پلاک هشت» با تهیه کنندگی محمد اسماعیل پور و زینب برومند هر روز از ساعت 13:30 پخش می شود.

**«فرزندان ایران» و واکاوی بحران جمعیت
گروه سیاسی رادیو ایران در برنامه «فرزندان ایران» به واکاوی بحران جمعیت در کشور، پتانسیل جوان ها به عنوان عامل توسعه و همچنین بررسی طرح تعالی خانواده در مجلس شورای اسلامی می پردازد.
کاظم جلالی رئیس مرکز پژو هش های مجلس شورای اسلامی و جواد محمودیان مسئول کمیته جمعیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد موضوع برنامه صحبت می کنند.
«فرزندان ایران» از گروه سیاسی رادیو ایران امروز یکشنبه، 30 اردیبهشت به گویندگی اعظم لک و تهیه کنندگی احمد یوسفی مقدم ساعت 14:30پخش می شود.
فراهنگ**3009**1055

تاریخ خبر : 1397/02/30 - 3:40
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved