افزایش 16.5درصدی بودجه وزارت دادگستری در سال 97افزایش 16.5درصدی بودجه وزارت دادگستری در سال 97

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا ، رییس جمهوری یکشنبه گذشته با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه 1397را برای تصویب تقدیم مجلس کرد. سقف بودجه مورد نظر دولت برای سال آتی 11 میلیون و 949 هزار و 354 میلیارد و 674 میلیون ریال است.
در لایحه بودجه سال 1397، منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی، افزون بر چهار میلیون و 249 هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
بودجه عمومی شامل 2 بخش منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی دولت می شود.
یکی از موارد گنجانده شده در بودجه سال 97، بودجه وزارت دادگستری است که به سه بخش وزارت دادگستری، دیه محکومان معسر و سازمان تعزیرات حکومتی تقسیم بندی می شود.
در بند یک تبصره 11 ماده واحده کلیات لایحه بودجه سال 97 آمده است که به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ( 3,500,000,000,000 ) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده ( 24 ) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، مصوب 20.2.95 را از محل اعتبارات ردیف 4-110000 جدول شماره ( 7) این قانون دریافت و هزینه کند . مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.
به گزارش ایرنا، در لایحه بودجه پیشنهادی شال 97 دولت در حوزه وزارت دادگستری ، عملکرد سال 95 این وزارت خانه 1.699.651 اعلام و بودجه سال 96 آن هم 2.697.900 مصوب شده است. در برآورد بودجه سال 97 وزارت دادگستری بودجه آن از محل هزینه عمومی به میزان 3.028.540 ، هزینه متفرقه 195.840 و مجموع آن 3.224.380 برآورد شده است.
براساس تقسیم بندی وزارت دادگستری به سه بخش وزارت دادگستری، دیه محکومان معسر و سازمان تعزیرات حکومتی بودجه هر بخش به تفکیک به صورت زیر برآورد شده است. عملکرد وزارت دادگستری در سال 95، به میزان 169.717، بودجه مصوب سال 96 وزارت دادگستری به مبلغ 253.700 بوده و برآورد سال 97 به ترتیب به صورت هزینه های عمومی، متفرقه و در جمع 268.880، صفر و 268.880 است.
برآورد بودجه وزارت دادگستری در بخش دیه محکومان معسر درسال 97، به میزان 450.000 است که عملکرد سال 95 آن 222.232 و مصوب 96 آن هم 450.000 بوده است.
مهمترین نهاد زیر مجموعه وزارت دادگستری سازمان تعزیرات حکومتی است که در این بخش هم عملکرد سال 95، 1.168.468 و مصوب سال 96 آن 1.784.200 عنوان شده است و برای بودجه 97 حدود 2.080.840 درنظر گرفته شد که در دو قسمت هزینه های عمومی به میزان 1.885.000 و هزینه های متفرقه به میزان 195.840 است.
البته در بخش دیگر لایحه بودجه 97 در زمینه بودجه وزارت دادگستری مواردی چون جبران خدمت کارکنان، استفاده از کالا و خدمات، کمک های بلاعوض، رفاه اجتماعی و سایر هزینه ها به تفکیک اشاره و این موارد در هر سه بخش زیرمجموعه این وزارت خانه لحاظ شده است.
طبق بودجه سال 97 درنظرگرفته شده برای وزارت دادگستری، جبران خدمت کارکنان حدود 1.439.914، استفاده از کالاو خدمات به میزان 633.728، کمک های بلاعوض معادل 1000، رفاه اجتماعی به میزان 504.509 و سایر هزینه ها هم 45.229 درنظر گرفته شده که در مجموع 3.224.380 است.
اجتمام** 7329 ** 1418
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد ** ناشر: مریم برزآبادی

تاریخ خبر : 1396/09/25 - 3:14
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی
http://niafam.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved