درجه یک هنری برای دو عکاس انقلاب و دفاع مقدسدرجه یک هنری برای دو عکاس انقلاب و دفاع مقدس

به گزارش روز شنبه ایرنا از شورای ارزشیابی هنرمندان و نویسندگان کشور، این شورا دو عکاس خبری فعال در مبارزات انقلاب اسلامی و سال های دفاع مقدس را حائز دریافت درجه یک هنری دانست.
محمد سیادصبور، متولد 1326 و محسن وفائی شاندیز متولد 1331 از جمله عکاسان خبری فعال در رسانه ها هستند که عکس های متعدد آنها در رسانه های خارجی و داخلی اثرگذار بوده است.
اعطای درجه یک هنری به این دو هنرمند با بررسی و تایید پنج نفر از استادان در کمیته تخصصی، در آخرین جلسه به تصویب استادان و متخصصان شورا رسید.
رضا اسدزاده نماینده تام الاختیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی ایرانمنش نماینده تام الاختیار وزیر علوم و نمایندگان تام الاختیار سازمان برنامه و بودجه و فرهنگستان هنر در این جلسه حاضر بودند.
مطابق مصوبات دولت و شورای عالی انقلاب فرهنگی، اعطای درجه یک هنری به هنرمندان و نویسندگان، همتراز با مدرک دکتری در دانشگاه های رسمی کشور است و دریافت کنندگان این نشان هنری، از همه امتیازات مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری برخوردار خواهند بود.
فراهنگ ** 7561 **1055

تاریخ خبر : 1397/04/09 - 15:4
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved