ارائه گزارش 100 روزه شورای شهر پنجم از فرداارائه گزارش 100 روزه شورای شهر پنجم از فردا

سخنگوی شورای شهر تهران از ارائه گزارش 100 روزه شورا خبر داد.

علی اعطا در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ارائه گزارش عملکرد 100 روزه شورای شهر تهران از فردا گفت: به مناسبت 100 روزگی شورای شهر پنجم مقرر شده است که اعضای کمیسیون‌های شش گانه نسبت به ارائه گزارش عملکرد 100 روزه خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه پس از جلسه علنی یکشنبه و سه شنبه هفته جاری و یکشنبه هفته آینده روسای کمیسیون‌ها گزارش خود را ارائه خواهند کرد، افزود: در هر مصاحبه مطبوعاتی که پس از جلسات شورای شهر برگزار می‌شود، دو رئیس کمیسیون گزارش عملکرد خود را تشریح خواهند کرد که بر همین اساس پس از جلسه علنی فردا آقایان امینی رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت و علیخانی رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهرات گزارش 100 روزه کمیسیون‌های خود را تشریح خواهند کرد.


تاریخ خبر : 1396/09/18 - 5:27
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان
http://niafam.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved