اجرای طرح های انتظام بخشی در شهر تهران از لحظه وقوع زلزلهاجرای طرح های انتظام بخشی در شهر تهران از لحظه وقوع زلزله

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاعی رسانی ناجا، رئیس پلیس تهران ادامه داد: سریعا هدایت عملیاتی انجام و اولویت طرح بر نظم بخشی ترافیکی در معابر، خیابان ها و بزرگراه ها متمرکز شد.
وی تصریح کرد: واحدهای گشت کلانتری ها و یگان امداد به صورت محسوس در محلات پایتخت حاضر و به گشت زنی پرداختند.
سردار رحیمی افزود: نظر به اینکه بسیاری از شهروندان از منزل خارج شده اند و برخی به بیرون شهر عزیمت کردند علاوه بر واحدهای گشت پلیس پیشگیری و یگان امداد، سریعا تیم های گشت زنی عملیاتی مشتمل بر نیروهای پلیس آگاهی، امنیت و مواد مخدر جهت گشت زنی پیشگیرانه از سرقت فعال شدند.
وی به شهروندان اعلام کرد: با توجه به توصیه های پلیس، اخبار و اطلاعات را از رسانه ملی و دیگر مراجع موثق دریافت کنند.
**شبس*1488 * انتشار دهنده: بهمن بامداد**

تاریخ خبر : 1396/09/29 - 20:4
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی

برچسب ها

اجتماعی  پلیس  ملارد96  امنیت  

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved