مهر پاک تهرانمهر پاک تهران

مهرماه امسال در حالی به پایان رسید که هوای پایتخت طی ۳۰ روز این ماه در شرایط مطلوب بود.

به گزارش ایسنا، پایتخت‌نشینان در مهر ماه امسال در مجموع هوای مطلوبی تنفس کردند. در این ماه هوای تهران به لطف بارش‌های پاییزه دو روز ( ۷ و ۱۵ مهر ماه) در شرایط پاک بود، همچنین هوای پایتخت در بقیه روزهای این ماه در شرایط سالم قرار داشت.

کیفیت هوای تهران در مهر ماه سال گذشته نیز تقریبا مشابه امسال بود. در اولین فصل پاییز ۹۶ پایتخت نشینان یک روز هوای پاک و ۲۹ روز هوای سالم تنفس کردند.

اما کیفیت هوای تهران در مهر ماه سال ۹۵ و مهرهای قبل از آن چند روزی نامطلوب برای گروه‌های حساس بود. در مهر ماه این سال تهرانی‌ها دو روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و ۲۸ روز هوای سالم تنفس کردند. افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون علت ناسالم شدن هوا برای گروه‌های حساس طی این دو روز بود.

اولین فصل پاییز ۹۴ نیز هوای تهران ۲۶ روز سالم و طی چهار روز به دلیل افزایش غلظت ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون ناسالم برای گروه‌های حساس بود.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت در مهر ماه ۹۳ در شرایط بدی قرار داشت. در این بازه زمانی تهرانی‌ها ۱۱ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس تنفس کردند همچنین در مهرماه این سال هوای تهران دو روز در شرایط پاک و ۱۷ روز سالم بود. لازم به ذکر است که کیفیت هوای تهران در مهر ماه سال ۹۲ نیز در شرایط بدتری قرار داشت و در این بازه زمانی هوا ۲۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و دو روز ناسالم برای همه‌ گروه‌ها بود و تنها ۸ روز در شرایط سالم قرار داشت.


تاریخ خبر : 1397/08/02 - 18:1
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان

email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved