زنان پاکستانی از حق طلاق بدون دادگاه برخوردار می شوندزنان پاکستانی از حق طلاق بدون دادگاه برخوردار می شوند

به گزارش روز شنبه ایرنا از رسانه های پاکستانی، دولت جدید پاکستان به رهبری «عمران خان» این روزها در حال بررسی اجرای راهکارهایی در راستای برخورداری زنان این کشور از حق طلاق بدون مراجعه به دادگاه است.
هر چند حق طلاق برای بانوان پاکستانی در بخشی از قانون ازدواج و نکاح ذکر شده است، جامعه سنتی پاکستان این اجازه را به زن برای برخوداری از این حق نمی دهد و زنان مجبورند، برای درخواست طلاق به دادگاه مراجعه کنند( این اقدام در پاکستان به «خوله» شهرت دارد.
این در حالی است که اگر زنی بخواهد از طریق «خوله» از همسر خود طلاق گرفته و جدا شود، با مشکلات زیادی مواجه می شود و مجبور است برای بهره مندی از طلاق شرایط همسر خود را بپذیرد.
حال دولت جدید پاکستان در نظر دارد، به صورت واضح در «نکاح نامه» یا سند ازدواج، حق طلاق را برای زنان در نظر بگیرد.
به گفته رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان، بر اساس این قانون، نکاح خوان یا عاقد هنگام قرائت خطبه عقد از تازه عروس برای برخوداری از حق طلاق پرسش می کند.
به گفته «'قبله ایاز» این مقام دولتی پاکستان، قانون عقد و ازدواج در راستای حفاظت از حقوق زنان و با در نظر گرفتن احکام و شریعت اسلامی مورد بازبینی و اصلاح قرار می گیرد.
قبله ایاز بر این عقیده است که در حال حاضر، تیمی از کارشناسان شورای ایدئولوژی اسلامی در حال افز,دن بندهایی به قانون قدیمی ازدواج و طلاق این کشور و تهیه قانون جدید هستند.
بر این اساس، پیش نویس سند اصلاح قانون عقد و ازدواج، در مرحله نهایی مورد مشورت علمای طراز اول از فرقه های مذهبی مختلف اسلامی این کشور قرار می گیرد.
به گفته این مقام دولتی پاکستان، قانون عقد و ازدواج که سال 1960 میلادی به تصویب رسیده است، پاسخگوی شرایط، نیازها و وضع جامعه کنونی پاکستان نیست.
بر اساس قانون عقد و ازدواج پاکستان، مرد تنها در صورت رضایت همسر نخست می تواند همسر دوم اختیار کند.
به گفته قبله ایاز در «قانون خانواده اسلامی 1961 پاکستان»، تلاش شده بود تا با توجه به بافت سنتی جامعه آن روز، حقوق زنان مورد توجه قرار گیرد اما حقوق و اختیارات بانوان پاکستانی با شرایط کنونی و در راستای الزمات عصر مدرن باید مورد بازبینی قرار گیرد.
آساق**6125**1663**

تاریخ خبر : 1397/08/05 - 12:31
منبع : خبر گزاری جمهوری اسلامی
http://niafam.com/پورتال-سازمانی-هوشمند
email: info@rasanehpars.ir
instagram: http://instagram.com/rasanehpars
telegram: http://t.me/rasanehpars
tel: +98912000254
© 2017 Rasaneh Pars Rights Reserved